Park Ridge Women's Tennis Association
Park Ridge Women's Tennis Association

JULY TENNIS CLINIC 2023

Participants received 1 regular mig point

# FNAME LNAME
1 Alice Erickson
2 Amy Konwal
3 Courtney Williams
4 Dorai Lennon
5 Dupe Henry
6 Eriko Mori
7 Gina Caruso
8 Heidi Klein
9 Julie Flaherty
10 Karen Oleske
11 Kristen Lay
12 Kristin Elatkin
13 Lidia Dyjewski
14 Lisa Levy
15 Mary Kramer
16 Midge Mountin
17 Sharon Garvey
18 Tori Jepsen
19 Veda Maniquis
Print | Sitemap
© PRWTA